KLUBBENS VÆRDIER

____________________________________________________________________________________________________________________

KRISTEN TRO

      Vi må aldrig glemme vor kristne tilhørsforhold  

FÆLLESSKAB

      Et godt fællesskab giver venskaber

      Nye medlemmer skal hurtigt med i fællesskabet

ENGAGEMENT I SAMFUNDET

      Klubbens medlemmer engagerer sig i samfundet og viser     samfundssind.

      Dette viser sig bl.a. i klubbens program og aktiviteter

TOLERENCE

      Vi har en åbenhed og gensidig respekt for hinanden og andre

KLUBBENS MÅL OG VISIONER

____________________________________________________________________________________________________________________

1. Klubben og rekruttering af nye medlemmer

□ Slagelse Y’s Men’s Club arbejder for at få 2 nye medlemmer årligt, indtil vi er 28-30 medlemmer.

□ Extension- og medlemsudvalget sørger for at foldere om klubben ligger fremme på alle relevante steder og fremsendes til udvalgte persongrupper.

□ Klubben deltager fantasifuldt med aktivitet og info-stand hvert år i uge 4 (Week4You).

2. Intern og ekstern åbenhed / kommunikation

□ Medlemmer, der ikke deltager i et klubmøde, modtager et kortfattet referat fra mødet  (præsidenten udfærdiger og udsender referatet).

□ Alle referater og skrivelser fra klubben forsynes med ensartet brevhoved, udvalgsnavn og kontaktadresse, samt forsynes med dato og årstal (nyt logo fra 15/1-2014).

□ Referater fra præsidiemøder, budget og regnskab samt aktuelle partnerskabsaftaler udsendes til alle medlemmer eller lægges på klubbens intranet.

3. Mere PR og synlighed i lokalsamfundet

□ Klubben anskaffer og bruger streamers med slogan ved alle muligheder for præsentation.

□ Klubben viser sig / deltager i forbindelse med byens arrangementer, herunder festuge, jubilæum  og kulturnat.

4. Udvikling og nye veje

□ Klubben afholder årligt en brainstorm på internt møde for at sikre udvikling og fornyelse.

□ Klubben udbygger samværet med og kontakten til vores venskabsklub med temaer, debatter og idéudveksling i det omfang venskabsklubben ønsker det.

□ Klubbens udvalgsstruktur overvejes hvert år inden valg af nyt præsidium efter oplæg fra vice præsidenten.