Sådan fungerer klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer: 

Præsident Peter Christensen : tlf. 58545334 mob.61775334, mail: slagelse@ysmen.dk

-  Vicepræsident Bent Rytz - Pastpræsident Steen Christiansen - Skatmester Gerhard Dürkop -

Sekretær Ove Nicolaisen.

Der er valg til præsidiet hvert år.