Program 2. halvår 2020

 

Tirsdag d. 11. august

Internt møde

”Lidt om året, der er gået og meget om det nye klubår” v. præsidenten.

Høstmarked.

Tirsdag d. 25. august

Besøg i Haverefugiet, Sorø,

Tirsdag d. 8. september

Bankospil, cafeaften (Medlems – og extensionsudvalget)

Høstmarked d. 12.-13. september

Tirsdag d.22. september

Internt møde

Tirsdag d. 6. oktober

Besøg på Soldaterhjemmet (Peter turleder)

Tirsdag d. 20. oktober

Helle Purup (Folke kirkens nødhjælp) fortæller om hendes tur til Nepal

Tirsdag d. 3. november

Stormøde i Næstved (indbydelse følger)

Tirsdag d. 17. november

Besøg af DG Torben Jørgensen, Kalundborg

Tirsdag d. 1. december

Julemøde med korshærspræst Ida Rusholt Lund

HUSK pakke til 25 kr.

Tirsdag d. 19. januar 2021

Første ordinære møde i det nye år

Fredag d. 8. januar 2021

Nytårsfest v/

Extensions- og medlemsplejeudvalget