program 1 2023

Fredag d. 6. januar 2023:

Nytårsfest

v/ext.-og medlemsplejeudv.

Søndag d. 15. januar 2023

International kirkedag.

Gudstjeneste i Tårnborg Kirke

Frokost i Antvorskov Kirke

v/programudvalget.

Tirsdag d. 17. januar 2023

Internt klubmøde

Tænketank v/ Birgit og Peter

Tirsdag d. 31. januar 2023

Pengeuddeling (julekalender)

Tirsdag d. 14. februar 2023

Time of Fast v/tjenesteleder

Hans Christian Lundsgaard

Brædstrup Y’s Men’s Club

Besøg af Sorø-Dianalund Y’

Tirsdag d. 28. februar 2023

Besøg af DG Jørgen Sandgaard

Holbæk Fjord Y’s Men’s Club

Tirsdag d. 14. marts 2023

Internt klubmøde -  Cafeaften

Præsidievalg - Forberedelse af påskemarked

FN’s verdensmål – Birgit

Tirsdag d. 28. marts 2023

Påskemøde med sognepræst

Lars Bernhart Hansen,Gerlev sogn

Onsdag d. 29. marts 2023

Fællesmøde med Sorø-Dianalund

og Skovbo

i Tersløse Sognegård kl. 18.00

Tirsdag d. 25. april 2023

Besøge Caféteket i Stenstuegade

Lørdag d. 29. april 2023

Årsmøde i Vommevad Forsamlingshus

Tirsdag d. 9. maj 2023

Pengeuddeling

Lørdag d. 13. maj 2023

Besøg af Erritsø Y’s Men’s Club

Tirsdag d. 23. maj 2023

Besøg på Danmarks Busmuseum

i Skælskør

Tirsdag d. 6. juni 2023

Generalforsamling - Cafeaften

Præsidieoverdragelse

Forberedelse til

Area-og Regionskonferencen

Fredag-søndag d. 16.-18. juni 2023

Area- og Regionskonference

i Ringkøbing- Skjern

Tirsdag d. 15. august 2023

Første ordinære møde i 2. halvår

Lørdag d. 19. august 2023

Udflugt v/programudvalget

PROGRAM 2 2022

 

Lørdag d. 13  august

Udflugt v/ programudvalget

Program udsendes senere

Tirsdag d. 16. august 2022

Internt klubmøde – Cafeaften

Præsidenten har ordet

Tirsdag d. 30. august 2022

Besøg i Veteranhaven

Brovej 13b, Slots Bjergby

Tirsdag d. 13. september 2022

Internt  møde

Tænketanken

Tirsdag d. 27. september 2022

Internt møde - Cafeaften

Tænketanken

Onsdag d. 5. oktober

Stormøde i Kalundborg

Program følger

Tirsdag d. 25. oktober 2022

Bankospil

Tirsdag d. 8. november 2022

”Hvordan ser borgmesteren på frivilliges

indsats i lokalsamfundet?”

v/ borgmester Knud Vincents

Tirsdag d. 22. november 2022

Forberedelse julemarked

Tirsdag d. 6. december 2022

Julemøde besøg af

Korshærs- og diakonipræst

Ida R. Lund

Fredag d. 6. Januar 2023

Nytårsfest

v/medlems-og extensionudvalget

Søndag d. 15. januar 2023

International Kirkedag

Første ordinære møde i 1. halvår

Tirsdag d. 17. januar 2023